Om oss

Vad är familjerätt?

Det kan vara skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller upplösning av samboförhållande. Då kan frågor om vårdnad av barnen, var de ska bo samt umgängesrätt uppstå. Det kan också innebära att man behöver hjälp med bodelningen. Familjerätt kan också innebära arvsrätt och därmed sammanhängande frågor. Vi kan också hjälpa till med LVU (tvångsomhändertagande av barn).

Brottmål Malmö

När ett åtal väckts med påstående om att den eller de tilltalade har begått ett brott är det ett brottmål. Det kan bland annat innefatta stöld, skadegörelse, misshandel eller annat som bryter mot lagstiftningen. Brottmål handläggs vid allmän domstol, som till exempel tingsrätten. Vi kan hjälpa dig som offentlig eller privat försvarare samt målsägandebiträde.