Ring 040-97 05 87 för kostnadsfri telefonrådgivning

Familjerätt

Från vårdnadstvist till arvsrätt. Under hela sitt yrkesverksamma liv har Advokat Jan F. Urwitz arbetat med humanjuridiska frågor, huvudsakligen inom familjerätt.

Läs mer

Brottmål

Kontakta oss omedelbart om du delgivits misstanke om brott. Du har rätt att själv välja din offentliga försvarare. Vi kan även agera målsägandebiträde om du utsatts för brott.
Läs mer

Fastighetsrätt

Tvist om servitut eller nyupptäckta fel i bostaden? Vi hjälper dig med det mesta inom allmän och speciell fastighetsrätt. Kontakta oss idag för juridisk asssistans.

Läs mer

Välkommen till Advokatbyrån Jan F. Urwitz i Malmö

Vi är huvudsakligen verksamma inom familjerätt, brottmål och fastighetsrätt.

Advokatyrån Jan F. Urwitz på Drottningtorget i Malmö

Du hittar oss på Drottningtorget i centrala Malmö.

Copyright © 2017 - Advokatbyrå Jan F. Urwitz – Malmö