På Advokatbyrån Jan F. Urwitz har vi lång erfarenhet och bred juridisk kompetens. Det innebär att vi ibland rör oss utanför de områden vi huvudsakligen inriktar oss mot. Bland annat kan vi hjälpa dig med ersättning för trafikskada och ansökan om rättshjälp eller rättsskydd.

Trafikskada – rätt till ersättning

Om du råkat ut för en olycka kan du ha rätt till så kallad trafikskadeersättning.  Trafikförsäkringen täcker skador på alla som färdas i försäkrat fordon och personer som blir påkörda av det.

Du kan få ersättning för:

  • sveda och värk
  • lyte och men
  • diverse kostnader
  • inkomstförlust.

 

Har du varit inblandad i en trafikolycka? Kontakta oss så hjälper vi dig att begära trafikskadeersättning.

Rättshjälp och rättsskydd

Om det uppstått en tvist som måste avgöras i domstol behöver du sannolikt hjälp av en jurist eller advokat som företräder dig. Många har genom sin försäkring ett rättsskydd som, i viss omfattning, ersätter kostnaderna för juridisk representation och rådgivning.

Saknar du en sådan försäkring kan du istället beviljas rättshjälp, där staten täcker delar av kostnaderna för de juridiska tjänster du är i behov av. Detta gäller dock inte för brottmål, då du istället begär en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

Kostnadsfri telefonrådgivning

Välkommen att kontakta oss med eventuella frågor. Hos oss ingår kostnadsfri telefonrådgivning, som givetvis är helt förutsättningslös.