Välkommen till Advokatbyrån Jan F. Urwitz för expertis inom fastighetsrätt i Malmö. Vi hjälper dig med allt från förvärv och fel i bostad till miljöregler och ansökan om bygglov. Kontakta oss och berätta om din situation. Kostnadsfri telefonrådgivning ingår.

Vi hjälper dig

Har du hamnat i en tvist om servitut eller upptäckt ett dolt fel i bostaden som inte angavs vid köp? Vi tar oss an de flesta ärenden som faller inom ramarna för fastighetsrätten. Kontakta oss för en första, förutsättningslös konsultation.

Fastighetsrätt – två delar

Fastighetsrätten brukar delas upp i två delar. Den del som regleras av jordabalken kallas för den allmänna fastighetsrätten. Fastighetsrättsliga frågor som regleras av annan lagstiftning faller under den speciella fastighetsrätten.

Allmänna fastighetsrätten

Den allmänna fastighetsrätten rör till stor del relationen mellan avtalsparter, däribland:

  • Köp
  • Hyra
  • Pant

Speciella fastighetsrätten

Den speciella fastighetsrätten regleras inte av jordabalken utan är starkt kopplad till miljö- och markrätten, vilket präglar karaktären på de ärenden som behandlas inom området.

Har du frågor gällande fastighetsrätt? Kontakta Advokatbyrån Jan F. Urwitz – din advokat i Malmö.