På Advokatbyrån Jan F. Urwitz är vi specialiserade inom familjerätt i Malmö. Kontakta oss för hjälp med ärenden som rör vårdnad, testamente, skilsmässa och annat inom ramarna för familjerätten. Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning.

Familjerätt – ett brett område

Familjerätt innefattar allting som i juridisk mån rör familjen. Vanliga familjerättsärenden är:

  • vårdnadstvist
  • underhåll
  • skilsmässa
  • bodelning
  • arvsdelning

För många innebär familjerättsliga fall en påfrestande process, där sådant som annars är av privat karaktär ska bedömas av en rättslig instans. Vi är medvetna om denna problematik och möter dig som klient med stor respekt, alltid på dina villkor.

Vårdnadstvist

Efter en separation händer det att de två vårdnadshavarna hamnar i konflikt gällande vårdnaden av sina gemensamma barn. Familjerätten kan ofta vara till hjälp, men om ingen överenskommelse träffas där förs ärendet i regel vidare till domstol. Har du hamnat i en situation som kräver juridisk representation? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Skilsmässa, bodelning och underhåll

En skilsmässa behöver inte vara särskilt komplicerad, men blir ibland långdragen och konfliktfylld. Gemensamt bohag delas genom en bodelning, ett moment som i bästa fall kan lösas makarna emellan. Finns det gemensamma barn måste en överenskommelse om vårdnad och eventuellt underhåll träffas.

Arvsrätt och testamente

Ska du skriva testamente kan du vända dig till oss. Vi ser till att allting sker korrekt och att din vilja blir nedtecknad i ett juridiskt bindande dokument. Du kan även vända dig till oss för övriga frågor gällande arvsrätt, exempelvis arvsdelning.

Erfarenhet och engagemang

Advokat Jan F. Urwitz har arbetat med humanjuridiska frågor under hela sitt yrkesverksamma liv i Malmö. Som advokat besitter han en kombination av expertis och genuint engagemang. Kontakta oss och berätta om din situation så hjälper vi dig. Välkommen.