Välkommen till Advokatbyrån Jan F. Urwitz för ärenden inom brottmål. Vi har möjlighet att agera såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde. Är du misstänkt för brott? Kontakta oss snarast möjligt. Du har rätt att själv välja vem som ska representera dig.

Brottmål

Under en brottmålsprocess ska ansvar för brott avgöras. Under en förundersökning säkrar polisen bevis och förhör vittnen. Baserat på detta underlag avgör en åklagare sedan huruvida åtal ska väckas. I brottmål kan vi representera dig som offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Offentlig försvarare

Du som misstänks för brott har enligt lag rätt till en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen inför och under en eventuell rättegång. Om du blivit delgiven misstanke om brott är det bra om du så snart som möjligt begär en offentlig försvarare. Ju tidigare denne får möjlighet att sätta sig in i ditt fall desto bättre.

Behöver du en offentlig försvarare i Malmö? Ring oss för kostnadsfri telefonrådgivning.

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott som kan leda till fängelsestraff för den/de åtalade? Då har du generellt rätt att begära att ett målsägandebiträde finns vid din sida under rättegångsprocessen. Målsägandebiträdets roll är att tillvarata dina intressen, exempelvis genom skadeståndsanspråk.

På Jan F. Urwitz har vi lång erfarenhet av rollen som målsägandebiträde och vet vad som krävs för att du som klient ska känna dig trygg med oss som ditt juridiska ombud. Välkommen att kontakta oss.